Osteopathie bij huilbabies en kinderen

'As a twig is bent, so does the tree incline'

Het jaar 2000 was voor de osteopathie het jaar van het kind. Want zoals grondlegger van de Osteopathie, Andrew T. Still, al zei: 'As a twig is bent, so does the tree incline'. Hij wilde hiermee aangeven hoe belangrijk het is een verstoorde balans in het lichaam van het jonge kind te voorkomen, vanwege de mogelijke gevolgen hiervan voor zijn hele verdere leven.

 

Huilbabies

De meest voorkomende problemen waarmee moeders met hun baby bij een osteopaat terecht komen zijn: veel huilen, slaapstoornissen, darmproblemen, erg gespannen zijn, veel overstrekken en een voorkeurshouding van het hoofdje. De baby is dan al onderzocht door de consultatiebureau-arts of door de huisarts, waardoor een pathologische oorzaak, zoals een oorontsteking of een allergie, uitgesloten is.

 

Osteopatische analyse

Vaak ligt de oorzaak voor deze problemen bij gebeurtenissen rond de geboorte. Voor de osteopaat is het bij babies ondr andere belangrijk om het schedeltje te onderzoeken. Deze bestaat voornamelijk uit kraakbeen en is ervoor gemaakt om zich aan te passen aan het tijdelijk samengedrukt worden in het geboortekanaal en het weer volledig uitzetten als de baby na de geboorte direkt huilt. Ook het heiligbeen, dat de achterkant van het bekken vormt, absorbeert veel krachten tijdens de geboorte. Problemen tijdens de zwangerschap, bevalling en geboorte kunnen een te hoge druk genereren op deze botstrukturen waardoor bepaalde zenuwen, of zelfs delen van de hersenen, mechanisch belast worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een ingeleide bevalling, een ongunstige ligging van het kind, een zeer lange of zeer snelle bevalling, het gebruik van een vacuumpomp of een verlostang, of wanneer de navelstreng rondom het nekje zit. Tussenliggende structuren, zoals die in de buik, het middenrif en de sleutelbeentjes kunnen beperkt zijn geraakt in hun functioneren. De vervorming van deze structuren kan dan zodanig zijn dat deze zich niet meer helemaal kunnen herstellen. Dit uit zich bij de baby o.a. door zuigproblemen die langer aanhouden dan 48 uur, door veel spugen, door overstrekken, door ontroostbaar zijn en veel huilen of juist door opvallend passief zijn, door een asymmetrische voorkeurshouding of door slaapproblemen. Op latere leeftijd kan dit zelfs leiden tot leermoeilijkheden, motorische ontwikkelingsproblemen, oog- en oorproblemen en gedragsproblemen.

Behandeling van huilbabies

"De osteopaat behandelt dergelijk problemen door deze structuren in 1 of soms 2 behandelingen weer voorzichtig beweeglijk te maken door zacht druk uit te oefenen op de geblokkeerde botstructuren, waardoor het lichaam van de baby de gelegenheid krijgt zelf orde op zaken te stellen. Naast de geboorte trauma's spelen ook meer aspekten een rol bij het ontstaan en in stand houden van deze klachten, zoals de lichamelijke en emotionele situatie van de moeder tijdens en na de zwangerschap. Vanuit zijn holistische benadering houdt de osteopaat hier rekening mee en vanuit diezelfde benadering werkt hij regelmatig samen met homeopaten, voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten.

Dat deze behandeling vaak succesvol is, werd o.a. bevestigd in een (eigen) bescheiden wetenschappelijk onderzoek (596 kB) bij 16 huilbabies. Vanaf 1 week voor de eerste behandeling tot 4 weken erna werd o.a. dagelijks het aantal huiluren bijgehouden. Een tweede behandeling volgde de eerste na 2 weken. Bij 13 babies werd vastgesteld dat na 2 behandelingen het aantal huiluren tot normale proporties was gedaald. 1 kindje had hiervoor nog een derde behandeling nodig en 2 kindjes reageerden niet op de behandeling.

Osteopathie bij kinderen

Ook bij peuters en kinderen komen veel klachten voor die goed osteopathisch te behandelen zijn. Soms zijn deze onststaan vanuit een geboortetrauma, soms door andere oorzaken, zoals door een val of een doorgemaakte ziekte zoals bijvoorbeeld longontsteking. Voorbeelden hiervan zijn: onverklaarbare hoofd- of buikpijn, verstopping, zindelijkheidsproblemen, niet-pathologische storingen in de motoriek, slaapstoornissen, astmatische aandoeningen, hyperactiviteit en leesproblemen. De behandeling van deze kinderen gaat in grote lijnen zoals beschreven bij huilbabies. Wel is het probleem vaak al langer aanwezig en zijn meer structuren betrokken. Het typisch aantal benodigde behandelingen bij dit soort klachten varieert van 3 tot 6 uitgespreid over enkele maanden tot een dik half jaar.

Verdere informatie

Een beschrijving van veel behandelopties bij verschillende klachten vindt u op de site van de Mederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Klik op de ronde stippen in de figuren voor meer informatie over een bepaalde klacht.