Osteopathie - een zacht manuele behandelmethode

Osteopathie is een manuele behandelmethode gericht op klachten die voortkomen uit storingen in de mobiliteit van strukturen in het menselijk lichaam. Indien de mobiliteit van een struktuur (dit kan een bot, gewricht, spier of orgaan zijn) vermindert, wordt de doorbloeding en/of zenuwgeleiding in deze struktuur verstoord. Dit geeft een funktieverlies en kan aanleiding geven tot allerlei klachten.

De osteopathie gaat bij haar behandeling uit van het zelfhelende vermogen in de mens. Het menselijk lichaam tracht voortdurend een ideale balans te waarborgen. Wordt deze balans verstoord dan kan dit tot kwalen of ziektes leiden, welke zich kunnen aandienen in een zowel akute als chronische vorm.

 Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen. De osteopaat kan de interakties van eventuele verstoorde systemen zien en voelen zodat bij behandeling door een osteopaat het zelfhelende vermogen in de mens geaktiveerd en geoptimaliseerd wordt.

Osteopathische behandeling heeft reeds vaak tot goede resultaten geleid bij o.a. huilbabies, chronische rug-en nekklachten, menstruatiestoornissen, bekkenpijn, slaapstoornissen, migraine, whiplashverschijnselen etc.

Daar vaak meerdere factoren dergelijke klachten veroorzaken of in stand houden werken wij in onze praktijk voor osteopathie veel samen met o.a. homeopaten, natuurgeneeskundigen, psychologen, fysiotherapeuten, etc.